Anglesey Internships

Each year the Sea Watch Foundation seeks Research Interns and a Research and Intern Assistant for the season at its field office on Anglesey, North Wales, to contribute to an exciting citizen science initiative to engage local communities and visitors in observing and recording marine mammals and birds as part of the Wellbeing for our Seas project.  Details of the internship programme and how to apply can be found here.

Bob blwyddyn mae Sea Watch Foundation yn chwilio am Interniaid Ymchwil ac Cynorthwyydd Ymwchil ac Interniaid ar gyfer y tymor yn ei swyddfa maes ar Ynys Môn, Gogledd Cymru, i gymryd rhan mewn menter wyddor dinasyddion gyffrous i ymgysylltu â chymunedau lleol ac ymwelwyr i arsylwi a chofnodi mamaliaid ac adar morol fel rhan o’r prosiect Er Llesiant ein Môr. Gall manylion am y rhaglen ac sut i ymgeisio ei weld yma.

In partnership with the Bodorgan Estate, part funded by Welsh Government’s Landfill Disposals Tax Communities Scheme, administered by WCVA.